Festiwal powstał w 2003 stawiając sobie za cel:

– Niepowtarzalność, bezpłatność i ogólnodostępność dla festiwalowej widowni

– Otwartość na różne nurty w jazzie: od tradycji po współczesny mainstream i nurty pop-jazzu.

– Efektywna promocja młodych adeptów muzyki jazzowej

– Ciągła praca nad formą bez straty myśli która przyświecała jego twórcom

– Tworzenie niepowtarzalnej marki będącej w efekcie ciekawą propozycją kulturalną dla mieszkańców i turystów

– Muzyka –zabawa –Społeczna Misja

Wyznaczyliśmy sobie także do realizacji misje:

1. Edukacja widza w procesie społeczno–wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjnym

2. Ożywianie przestrzeni Miejskiej Miasta

3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu z Kultury:

– osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami ruch i wzroku

– osób starszych, rodzin z dziećmi

– osób o niskich zarobkach i ich rodzin

I przez wszystkie lata festiwalowej działalności realizowaliśmy te cele i zamierzamy realizować je w przyszłości

Bruno Aleksander